Van A naar Beter probeert mensen zo goed mogelijk

te informeren over aanstaande wegwerkzaamheden.

Zo voorkom je grote vertraging. Maar dan moeten

mensen niet vergeten... voor je gaat vertrekken,

eerst even je route checken.

Om dit gedrag er goed in te krijgen, ontwikkelden we content voor de Van A naar Beter Facebook pagina.
Zo creëren we een sympathieke associatie bij het merk

en wordt de boodschap steeds relevanter bevonden.